top of page
We Ship Worldwide! 
Free Shipping Within Israel on orders over 70$ 

תקנון החנות 

 

טיפול בלקוח 

 

 משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל Yardè 

 

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה

על אחריותו של המשתמש לקרוא בעיון את "תנאי השימוש באתר". גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר,מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר

 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר

 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשתמע

- יארד.י רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש

 יארד.י שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך

במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה

 

 

אודות המכירה

המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע
מראש עד גמר המלאי. מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את
הקניה בהתאם להוראות הקיימות באתר
חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין, בככל שמידה
וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין

טרם ביצוע הזמנה של מוצר אתה נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת פרטים בסיסי
כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים
נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים
אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר
ביצוע הפעולה. לתשומת הלב, מטעמי זהירות פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת ומוקלדים ישירות
אל תוך הקופה הרושמת מאחר ויארד.י נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי
מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות
כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים
לתשומת ליבך: כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע
למכירה
עם זאת, יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו
במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן
בשליטת החברה מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר
במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון
במקרה זה, תהא רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה
יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל

הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם

אספקת/הובלת המוצרים

החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר

החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה. ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש

דע: החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב

כאיחור כלשהו באספקת המוצר

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים.

(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)

בעת אספקת המוצר, רשאית יארד.י החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר

כשרות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים -----המפורטים להלן

המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות .במידה ואינך בגיר (בן 18 ומעלה) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס

המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל

המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי

המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל

מדיניות פרטיות

לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר)

אתר יארד.י הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, יארד.י פועלת באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (Layer Socket Secure- SSL) משמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם

במערכת ועד להעברתם למערכת אתר יארד.י החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון שתקבל מהחברה

ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה

הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים-- הודעות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל S.M.S

יארד.י תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ביארד.י ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי יארד.י לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי יארד.י צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי

ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"א – 2010

--החזר כספי יינתן במקרים הבאים

תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על  50 ש״ח--

.כלל המוצרים- פרק זמן לביטול מיום הרכישה 14 יום, באריזתם המקורית--

החזר כספי יינתן בקיזוז 5%( דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמ--

החזר הכספי יבוצע לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים באותו אופן בו בוצעה העסקה--

כאשר אמצעי תשלום בגין עסקה היה תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תחול זכות הביטול--

דמי ביטול - כל ביטול עסקה על פי התקנות, מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5%

ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך

צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה ,המעידים על עצם

ביצוע העסקה עם העוסק. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות כתובת דוא״ל:

contact@yardeskincare.com

החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם

ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו שימוש בבית הלקוח

המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של יארדי החברה לתבוע את נזקיה בשל כך

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק

ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה

-- החברה יארדי תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר--

במקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון--

במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או מסר פרטים שגויים--

במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות--

במכירה באופן תקין

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה*

במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין

המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל

מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה

הגבלת אחריות של מפעילת האתר

האתר בכלליותו - כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור

ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן כי נפלו טעויות במידע והיה ויתגלו - החברה תפעל לתיקון  הטעות עם התגלותה

החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע חרף כל מאמציה לדאוג לנכונותו

החברה מבהירה כי ככל שיש באתר הפניות לקישוריות או אתרים אחרים הם נועדו לנוחיות המשתמש ואין החברה נושאת באחריות לגביהם, ואין בהכללת הקישורים הללו משום אישור ו/או הסכמת החברה לחומר והמידע המופיעים בהם והמידע הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש, החברה אינה נושאת בכל אחריות או חברות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר

החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר מכל עילה שהיא לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם

החברה אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים

התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי ייבחר הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

 

לתשומת הלב, יארדי רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר

מוצרים שאזלו מן המלאי,לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.ספורט רשאית

לא ניתן לדרוש שירות/אחריות למוצר ללא הצגת חשבונית בה רואים במפורש תאריך הרכישה

יארדי דואגת שהמידע המוצג באתר יהיה נכון ומדויק ככל האפשר, ואולם יתכן והמידע אינו שלם

ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, יארדי בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה ליארדי, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן את הטעות באופן מידי. יארדי אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו. יארדי מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות,

הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות

(.טקסטים וכד

 

תנאים נוספים

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר

באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי

מיני, גזעני או בלתי חוקי

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלות פרסומיה או בכל דרך אחרת

החברה שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי

שתמצא לנכון מבלי כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה באתר

הפעילות באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש

 יוכפפו לדין הישראלי בלבד הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית

שירות לקוחות

שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למוצרים שיירכשו על ידרך באתר, אנו מזמינים אותך

לפנות לנציגי שירות הלקוחות של יארדי בכתובת הדואר האלקטרוני שלנו 

contact@yardeskincare.com

נציגי שירות המכירות והתמיכה שלנו ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל

נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה

 מאחלים לכם קניה קלה ומהירה :) 

bottom of page